Menu
Břežany

Břežany

Břežany leží v úrodné oblasti Horažďovické pahorkatiny, v členitém, zalesněném terénu, v nadmořské výšce 488 m. Ves byla založena ve svahu obráceném k jihu, s úvozovou střední částí. Tato „břehová“ situace dala vesnici i jméno. Ves Břežany (starší názvy: Brziezany, Brzeziany, Bržežiany, Bržesna) se rozkládá v malebné zvlněné krajině Prácheňska severozápadně od Horažďovic, na jižním úpatí výrazného vrchu Slavník (627 m). Pod vesnicí protéká v širokém údolí Mlýnský potok. Nálezy předmětů z doby bronzové v okolí dokazují pradávné osídlení této krajiny. Díky poloze se z vesnice a jejího nejbližšího okolí otevírají nádherné panoramatické pohledy na první podhorská a horská pásma Jde o kolonizační středověkou obec, první zmínka o Břežanech pochází z 1319. Vesnice samotná však může být staršího původu. Prameny jsou, pokud jde o údaje týkající se dějin vesnice, v porovnání s jinými obcemi relativně chudé. Jako jedna z prvních obcí na okrese Klatovy, byly téměř celé Břežany v roce 1995 prohlášeny vesnickou památkovou zónou. Ves je představitelem vyváženého urbanistického útvaru návesního typu s jednotnou zástavbou zděných zemědělských usedlostí. Typické odsunutí hmot obytných domů z uliční čáry za ohrazení předzahrádek, mohutné předsunuté vjezdy a výstavná barokizující průčelí obytných domů usedlostí se zvoncovými formami štítů jsou pro Břežany charakteristické. Jde o mimořádně zachovanou lidovou architekturu. Břežanské usedlosti reprezentují zděný dům jihozápadních Čech – strakonický okruh.